Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitimi MCBÜ Sürekli Eğitim Merkezinde

 

4 Kasım 2017 tarihinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standardı Kurumu tarafından yayınlanan eğitim tebliği gereğince, bağımsız denetçilerin TFRS, Denetim, Finansman, Kamu Yönetimi ve Mesleki Etik Kuralları gibi konularda üç yıl içinde belli bir kredide eğitim almaları zorunlu kılınmıştır. Bu eğitimlerin ise KGK tarafından onaylanmaları zorunlu hale gelmişti. MCBÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak hazırlıklar tamamlanıp kuruma başvuru yapılmış, Merkezimiz 21 Eylül 2018 tarihinde KGK onaylı kurum haline gelmiştir.

Merkezimiz, bu kapsamda başta Manisa olmak üzere bölgedeki bütün illerdeki bağımsız denetçilere hizmet vermeye başlamıştır. Bu amaçla ilk olarak, İzmir Yeminli Mali Müşavirler (YMM) Odası’na kayıtlı yeminli mali müşavirlere TFRS – BOBİ FRS ve Finansman eğitimlerinin verilmesi hazırlıklarına başlanmıştır.

MCBÜ-SEM Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitimini almak isteyen başta mali müşavirlerimiz olmak üzere tüm ilgili taraflardan kayıtları almaya başlamıştır.

Eğitim modüllerimiz aşağıdaki gibidir.

  • TFRS – BOBİ FRS (I – II – III) 7 + 7 + 7 Kredi
  • Denetim (I – II – III) 7 + 7 + 7 Kredi
  • Finans (I – II) 7 + 7 Kredi
  • Kurumsal Yönetim 7 Kredi
  • Etik 7 Kredi