Vizyonumuz

Piyasanın ihtiyacı olan mesleki yeterliliğe sahip nitelikli iş gücünü sağlayarak üniversitenin ve diğer kamu ve özel kişi, kurum ve kuruluşların sunduğu hizmetlerin kalitesini geliştirmek üzere özgün standartlar dahilinde hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini yeni bilgi ve teknolojileri kullanarak yaşam boyu öğrenme çerçevesinde karşılamak ve bu süreci adil, eşit, tarafsız ve profesyonel bir şekilde yürütmek

 

Misyonumuz

Çağın gerekleriyle uyumlu olarak meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükselten, teori ve uygulamayı birleştirip hayata geçirilebilir güncel ve nitelikli bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştiren, sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimini bireysel ve kurumsal boyutta bölgemiz ve ülkemiz hizmetine sunan, ulusal ve uluslararası ölçekte adından söz edilir öncü bir belgelendirme kuruluşu olmak

 

Temel Değerlerimiz

Eşitlik

Hesap Verilebilirlik

Şeffaflık ve Dürüstlük

Kaliteli, Sürdürülebilir ve Etik Değerlere Saygılı Yaşam Boyu Öğrenme