MANİSA’LI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARINA PATENT VE MARKALAŞMA ANLATILDI

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) tarafından yürütülen “İnovasyonun Korunması Kapsamında İşletmelerin Patent ve Markalaşma Kapasitelerinin Arttırılması: Manisa İli için Model Önerisi” adlı Kalkınma Bakanlığı destekli proje kapsamında, Manisa’lı sanayici ve iş adamlarından oluşan katılımcılara Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MCBÜSEM) tarafından organize edilen patent ve markalaşma eğitimleri verildi. Sekiz saatlik program çerçevesinde katılımcılar MCBÜ Öğretim Üyeleri ve marka patent uzmanlarından oluşan eğitimci kadrosundan ücretsiz olarak marka, patent, inovasyon süreçleriyle ilgili kapsamlı bilgiler aldı.

Eğitimlerin ilk bölümünde Marka ve Patent Vekili Erdem Kaya ile Sistem Global Firması Direktörü Orhan Gören, katılımcıları marka, patent ve tasarım tescili, patente dayalı destekler, yenilikçilik ve AB teşvikleri konu başlıklarında bilgilendirdi. Eğitimlerin ikinci bölümünde ise MCBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Şık, patent ve markalaşma kapasitesinin arttırılmasına yönelik kamu destekleri konusunda, MCBÜSEM Müdürü Doç. Dr. Mahmut Karğın, stratejik marka yönetimi kapsamında mavi okyanus stratejileri konusunda ve son olarak MCBÜSEM Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Burak Özdoğan, marka ve patent kapasitesi bakımından Manisa’nın mevcut durumuna ilişkin proje araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını katılımcılara aktardı.

Cuma günü kapanış toplantısı gerçekleştirilecek proje kapsamında katılımcılarla birlikte Manisa’nın marka ve patent kapasitesinin arttırılabilmesi için SWOT analizi tartışmaları gerçekleştirilerek eğitim tamamlandı. Kapanış toplantısı, 31 Mart Cuma günü Manisa TSO Bülent Koşmaz Hizmet Binası’nda saat 14:30’da gerçekleştirilecektir.