MCBÜSEM KALİTE POLİTİKASI

MCBÜSEM, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin birikimlerinden yararlanarak, nitelikli bir iş ve bir hayat için kendini geliştirmenin gerekli olduğuna inanan her yaştaki katılımcılar için her ihtiyaca yanıt verebilecek özgün kaliteli ulusal ve uluslararası eğitim programlarını düzenlemek.

Çalışmalarında kalite, çevreye duyarlılık, tarafsızlık, dürüstlük, güvenirlik ve izlenebilirlik ilkelerinden taviz vermeden ve TS EN ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirerek gerçekleştirmek ve Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sürekli iyileştirmek.

MCBÜSEM, eğitilmiş çalışanları ile eğitim programlarının çeşitliliğini ve katılımcı sayısını arttırarak müşteri memnuniyetini sağlamak.

Sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde gençlere, gençlik çalışanlarına, kadınlara, özel sektöre, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve danışmanlık desteği vermek.

Uluslararası, ulusal ve yerelde gerçekleştirilecek topluma hizmet üreten proje çalışmalarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek kalite politikamızdır.

Prof. Dr. Mahmut KARĞIN
MCBÜSEM Müdürü

ISO 9001:2008