Tarihçe

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na bağlı olarak 26.07.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle faaliyetlerine başlamıştır.

Vizyonumuz

MCBÜSEM olarak temel hedefimiz yaşam boyu öğrenme kapsamında toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim hizmetlerini kaliteli, ekonomik, güvenilir ve öğrenen odaklı bir yaklaşımla sunabilmektir. Bu kapsamda gerekli olan çalışmaları yürüterek uluslararası standartlara sahip bir sürekli eğitim merkezi olmak temel amacımızdır.

Misyonumuz

Sürekli Eğitim Merkezinin temel misyonu bulunduğu bölgenin yaşam boyu öğrenme ihtiyacını karşılayabilecek gerekli adımları atmaktır. Merkez, sahip olduğu akademik bilgi birikimini toplumun her kesimiyle bir araya getirerek toplumsal gelişime katkıda bulunma ve öncülük etme misyonuna da sahiptir.

Yönetmelik

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 14.10.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili yönetmeliğe ulaşmak için lütfen aşağıdaki bağlantıya tılayınız.

MCBÜSEM Yönetmeliği

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Akademik Deneyim

Kurumumuz önce “Bilim ve İnsan” mottosu ile öğrenen odaklı bir eğitim yaklaşımına sahiptir.

Uzman Kadro

Akademisyenlerden ve alanında uzman olan eğiticilerin oluşturduğu güçlü ve dinamik kadro.

Güçlü Kaynaklar

Alanının uzmanları tarafından ve birçok farklı formatta hazırlanmış akademik kaynaklar.

Ekibimiz

Müdür

Doç. Dr. Gülenaz SELÇUK

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Ekrem YILMAZ

Araştırma Görevlisi

Dr. Ali GERİŞ

Araştırma Görevlisi

Dr. Kübra YENEL

Bilgisayar İşletmeni

Fadime KESKİN

Merkez Kurulları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulu bulunmaktadır.

İlgili kurullarda yer alan üye bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Yönetim Kurulu | Danışma Kurulu

Eğitmenimiz olmak ister misiniz?

Kalite Belgelerimiz

ISO 9001:2015

Kurumumuz Kalite Yönetim Sistem Sertifikasına sahiptir. İlgili sertifika merkezimizin yürüttüğü eğitimlerin ve hizmetlerin uluslararası standarda sahip olduğunu göstermektedir.

Paydaşlarımız